Klachtenprocedure

Om duidelijk te zijn over wat je van mij kunt verwachten, werk ik met algemene voorwaarden. Verder wil ik je erop attenderen dat de beroepsvereniging ook een klachtenprocedure kent.